Om oss – Betea Familjerådgivning

Alla familjerådgivare är leg psykoterapeuter med lång erfarenhet av familjebehandling i olika former. Vi vet att det inte finns en mall som går att använda på varje relation. Inte heller är det en och samma frågeställning som gör att man söker stöd. Vi ser att relationer är unika. Vårt ansvar är att med engagemang och uppdaterad teoretisk kunskap hjälpa var och en av de som söker stöd hos oss.

Vi har goda kunskaper inom anknytning, socialt samspel, barns utveckling, kommunikation och psykisk ohälsa.

Familjerådgivare
Maria Granberg Leg Psykoterapeut - 0736 005 008
Legitimeringar och utbildningar

 • Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning
 • KBT grundutbildning
 • Handledare
 • Socionom
 • Vidarutbildning i affektfokuserad korttidsterapi, Mindfulness, motiverande samtal/BBIC, Krissamtal/debriefing, Anknytning och Barns utveckling, Sexologi
Johan WallmarkLeg psykoterapeut - 0708 192 277
Legitimeringar och utbildningar

 • Leg psykoterapeut med familjeinriktning
 • Handleder i psykosocialt arbete
 • Socialpedagog
 • Vidareutbildningar i bland annat Circle of Security (anknytningsinriktad familjeterapi), psykodrama, krisstöd och debriefing.
Ismini WikströmLeg Psykoterapeut - 0704 530 765
Legitimeringar och utbildningar

 • Leg Psykoterapeut med familjeinriktning
 • Psykodynamisk grundutbildning
 • Socionom
 • Vidareutbildningar i Lifespan Integration, EMDR, Psykodrama, Narrativ terapi, Nätverksledarskap
GDPR

Din personliga integritet är viktig. Vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa data­skydds­förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träde i kraft 25 maj 2018.
GDPR gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Den ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner.

Vi arbetar därför seriöst med säkerhet och dokumentation och använder inte personuppgifter till mer än det nöd­vändigt.

Hos oss finns alla personuppgifter inlagda och/eller administreras på endast två PC. Uppdelningen på dessa PC:n är patienthanterad /alternativt kundorienterade. Innehållet behandlar ekonomi, men även nödvändiga personuppgifter. Ekonomin berör fakturaunderlag med identitetsangivna uppgifter. Dessa kopieras på extern minne. Både PC:n och minnet läggs i kassaskåp. Ibland förekommer brev som kan innehålla personuppgifter utan kod, men dessa upprättas och lagras på PC:n.

Mail och sms slängs efter att det administrerats som patientmaterial. Vi arbetar noggrant för att personuppgifter ska vara i säkert förvar och att inget kan spridas vidare. Om uppdragsgivare ändock känner att personuppgifterna inte är skyddade, kan det följas av att vi gör bedömning att det inte går att utföra uppdraget.